Aagenæs syndrom er en arvelig sykdom der gallens flyt fra lever til tarm er hemmet, gallestase.

Alle nyfødte med Aagenæs syndrom vil ha gallestase og det vil også være perioder med dette senere i livet. I tillegg til dette utvikles hevelser, lymfødem, i løpet av barnealderen. Lymfødemet sitter som oftest i bena.

Aagenæs syndrom rammer personer av begge kjønn.

Les mer her