Vår visjon er at alle som får et leversykt barn får den informasjon og støtte de trenger og har krav på uavhengig av diagnose eller bosted i Norge.

 Foreningens formål er å:

  • ivareta interesser til personer med medfødt leversykdom, eller leversykdom oppstått i barne- eller ungdomsårene, og deres nærstående
  • formidle støtte til familier som har mistet et leversykt familiemedlem
  • spre kunnskap om leversykdommer
  • opprette kontakt med medisinsk ekspertise
  • bidra til økt kompetanse hos helse- og sosialmedisinsk personell