Geilomo barnesykehus er en spesialinstitusjon som gir behandlings- og habiliteringstillbud til barn med astma, allergi, eksem og hjertefeil. Tilbudet gjelder barn i skolepliktig alder, fra 1. til 10. klasse.

Geilomo barnesykehus drives av Oslo universitetssykehus i et brukersamarbeid med eier Norges Astma- og Allergiforbund.

KUNNSKAP OG MESTRING

Sykehusets beliggenhet på Geilo gir fantastiske muligheter for fysisk aktivitet hele året, og personalet har høy kompetanse og lang erfaring i habilitering. Barna introduseres for fysiske aktiviteter, de lærer om sykdommen sin, og om hvordan mestre de utfordringene en kronisk sykdom gir. Oppholdets lengde kan variere etter hensikt og målgruppe, men er i utgangspunktet på fire-fem uker. Geilomo har tilknyttet egne leger, klinisk sosionom og klinisk ernæringsfysiolog i tillegg til sykepleiere, spesialpedagoger, helsefagarbeidere, fysioterapeuter, idrettspedagoger og fritidsledere.

FUNKSJONSEVNE

Kartlegging av fysisk funksjonsnivå er viktig for å kunne optimalisere habiliteringen. Slik kartlegging utføres av fysioterapeuter/ idrettspedagoger.

FYSISK AKTIVITET

Sykehusets oppgave er å fokusere på barnets/ungdommens muligheter og videreutvikle disse i trygge omgivelser, basert på det enkelte barnets ferdighetsnivå.

FORELDRENES ROLLE

Alvorlig kronisk sykdom kan skape usikkerhet og utrygghet hos foreldre så vel som barna. Foreldre får anledning til å observere barnet i aktivitet, og får nye kunnskaper om barnets muligheter og begrensninger. Kunnskap og nye erfaringer trygger både foreldre og barnet.

UNDERVISNING OG VEILEDNING

Geilomo tilbyr undervisning og veiledning om aktuell sykdom og behandling, for både foreldre og barn.

  • Teoretisk opplæring i en rekke aktiviteter, i tillegg til praktisk veiledning.  
  • Sykdomslære, ernæring og trygderettigheter.
  • Vi har også gruppearbeid i forskjellige fellestemaer.
  • Treningslære og motivasjon.
  • Tilrettelagt treningsopplegg tilpasset forhold hos barna.

ET SUNT LEGEME

Kosthold er en viktig faktor hos barn og ungdom med kroniske sykdommer, både for å unngå feilernæring og for å forebygge utvikling av overvekt. Geilomo barnesykehus tilbyr kostveiledning.

SKOLEN PÅ GEILOMO

Skolen er en sentral og viktig mestringsarena under oppholdet, og en viktig ressurs på Geilomo. For at ikke barna skal henge etter i skolearbeidet, har sykehuset også eget pedagogisk opplegg. Geilomo skole er en spesialskole for 1. til 10. skoletrinn. Tett oppfølging, tilrettelegging og tilpasning for den enkelte gir barnet et optimalt skoletilbud. Skolen samarbeider tett med hjemskolen. De følger også opp samarbeid med andre instanser ved behov.

OPPFØLGING KAN AVGJØRE

Der man ser behov for videre oppfølging etter hjemkomst, eller igangsetting av enkelttiltak, tar Geilomo barnesykehus kontakt med hjemkommunen. Det sendes rutinemessig rapport fra lege (epikrise), aktivitetsrapport skrevet av fysioterapeut, og sykepleierapport til henvisende lege, helsesøster, hjemskole og til de foresatte. Skolen skriver egne pedagogiske rapporter som sendes hjemskole og foresatte.

HVEM KAN SØKE OM OPPHOLD?

Behandlingstilbudet på Geilomo er landsdekkende, det vil si at man kan søke uansett hvor i landet man bor. Alle barn i alderen 6-16 år med astma eller andre kroniske lungesykdommer, levertransplanterte, allergi, eksem eller medfødt hjertefeil kan søke om opphold.

KOSTNADER?

Foresatte får opplæringspenger under oppholdet. Foresatte bor gratis, men må selv betale alle måltider.

UNGDOMSGRUPPEN

Geilomo har sommeropphold og vinteropphold med varighet på 1-2 uker for ungdommer i den videregående skolen.

HVORDAN GÅ FREM?

Søknaden kan gå gjennom barneavdeling/klinikk, privatpraktiserende spesialist eller fastlegen. Det bør tydelig fremkomme at henvisningen gjelder opphold på Geilomo, og søknaden sendes til: OUS HF Ullevål Barnemedisinsk avdeling Henvisning Postboks 4956, Nydalen, 0424 Oslo. Foresatte til levertransplanterte kan ta kontakt med Anniken Østensen; aostense@ous-hf.no.

For ytterligere informasjon: geilomo@ous-hf.no – tlf: 32 09 50 00.

Teksten er hentet med tillatelse fra naaf.no.