FFOs Rettighetssenter

er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Spørsmålene kan gjelde både velferdsrettigheter og diskriminering.

Her finner du jurister med erfaring innen velferdsrettens område, og senteret har tillatelse til å drive rettshjelpsvirksomhet.

Hovedoppgavene er å

  • besvare og registrere henvendelser fra funksjonshemmede og kronisk syke, pårørende og andre på telefon eller e-post
  • utarbeide dokumentasjon om brukernes rettstilstand i praksis

Kontakt dem her mandag til torsdag: 10.00 – 14.00:

Skolestart

Rettigheter i grunnskolen for funksjonshemmede barn og deres foreldre.

Rettigheter i grunnskolen

Få mer informasjon om spesialundervisning og tilrettelegging.

Ung og funksjonshemmet

Oppdatert informasjon om hvilke rettigheter ungdom med funksjonshemninger har innenfor utdanning, økonomi, bolig, støtteordninger, arbeidsliv og mer.