Vi ønsker alle med diagnoser relatert til lever velkomne som medlemmer i foreningen. En fellesnevner for medlemmene er at deres diagnoser er sjeldne, og at det registreres få tilfeller årlig i Norge.

Vi har en målsetning om å samle informasjon om relevante diagnoser og oppdaterer denne oversikten når det tilkommer medlemmer med nye diagnoser eller vi oppfordres til å inkludere informasjon om konkrete diagnoser.

Diagnoser:

caduceus