Medlemskap kan tegnes av personer med medfødt leversykdom, eller leversykdom oppstått og oppdaget i barne- eller ungdomsårene, og deres nærstående.

Som nærstående regnes: foreldre, foreldre til døde, ektefelle og samboer til den med diagnosen.

Medlemskap kan deles i to:

  • Enkeltmedlemskap gjelder for en person med diagnose.
  • Familiemedlemskap gjelder for en husstand der minst en person har diagnose

Medlemskap koster:

  • Hovedmedlem den som har diagnosen kr 100,-
  • Familiemedlem voksen: kr 100,-  Gjelder alle voksne over 18 år
  • Familiemedlem barn: kr 50,- Gjelder alle under 18 år

For medlemskap fyll ut skjema under her: