Norske Lenker

Rikshospitalet
Rikshospitalet kjenner vel de fleste av oss fra før. Innholder interessante linker til pasientrettigheter og lover.

TAKO Senteret(Tannproblematikk)
Tannkompetansesenteret på Odontologisk Fakultet ved universitetet i Oslo. De har blant annet et spesiellt ansvar for tannhelsen til leversyke og transplanterte.

Senter for sjeldne diagnoser
Senter for sjeldne diagnoser ved Oslo Universitetssykehus har spesiell og tverrfaglig kompetanse vedrørende sjeldne sykdommer.
For leverforeningen dekker senteret diagnosene; gallegangsatresi, aagenes syndrom og alagille syndrom. Dette er et sted der du eller pårørende kan søke hjelp vedrørende ditt tilfelle.
Norskspråklig

Frambu – senter for sjeldne funksjonshemninger
Kikk innom sidene er under utvikling
God oversikt over skole/barnehageproblematikk og sosiale rettigheter
Norskspråklig

Legeforeningen
God oversikt over medisinske ressurser på internett.
Norskspråklig

Landsforeningen for Nyresyke og transplanterte
Flere av de leversyke/transplanterte har støttet og støtter seg til LNT.
Norskspråklig under utvikling
Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke
LHL’s (Hjerte og lunge) sitt arbeide er forholdsvis kjent for oss alle gjennom kampanjer og lotterier, her kommer LHL’ web sider..
Norskspråklig

Scandinavian Association for Glycogen Storage Disease
Dette er en pasientforening for personer tilknyttet til glykogen storage disease (GSD). Foreningen ønsker å skape ett nettverk for personer med alle typer GSD i Sverige, Norge og Danmark.

 

Utenlandske Lenker

American Liver Foundation
Dette er hjemmesiden til den Amerikanske Leverforeningen. Den har mye informasjon og linker til mere informasjon.
Engelskspråklig.

Childrens Liver Alliance
Som navnet sier, spesielt myntet på barn og deres leversykdommer og transplantasjoner.
Hjemmesiden inneholder mye informasjon samt linker til annen informasjon.
Engelskspråklig.

Children’s Liver Association for Support Services
Som navnet sier, spesielt myntet på barn og deres leversykdommer og transplantasjoner.
Hjemmesiden inneholder mye informasjon samt linker til annen informasjon.
Engelskspråklig.

Colombia University Gastroenterology Web
Gastroenterologi Hjemmesiden til Colombia University. Inneholder mye informasjon om lever og leversykdommer.
Engelskspråklig.