Hver sommer arrangerer Frambu flere leire for barn, ungdom og unge voksne med en sjelden diagnose. Brukere mellom 10 og 35 år med diagnoser som hører til Senter for sjeldne diagnoser, kan søke om deltakelse. Vi vet at flere av våre unge har hatt stor glede av tilbudet.

frambu

Mer informasjon om Frambuleir og søknadsskjema: www.frambu.no

Telefon: 64 85 60 00

E-post: resepsjonen@frambu.no

I vår forening gjelder dette for følgende diagnoser:

  • Alagille syndrom
  • Gallegangsatresi
  • Aagenæs syndrom