Oversikt over hvilke rettigheter man har som langvarig kronisk syk

Dersom du er i jobb kan skjemaet under være fornuftig og fylle ut sammen med arbeidsgiver.

Det er også lurt å søke om grunnstønad. Skulle man bli syk over en lengre periode og trenge tilsyn av familie eller samboer kan det være aktuelt å søke om hjelpestønad.

Det kan bli nødvendig å søke om uføretrygd. Husk at man har krav på ung uførhet dersom man har fått sykdommen før man fylte 26 år. Man kan ha krav på å få beregnet uføretrygden etter reglene for ung ufør, dersom man har fått sykdommen før man fylte 26 år. Ved en søknad om uføretrygd er dette noe som alltid vurderes, men det er strenge vilkår for å beregnet uføretrygden etter reglene for ung ufør.

Arbeidsavklaringspenger er en ytelse som for mange kan være aktuell før uføretrygd. Les mer om arbeidsavklaringspenger på nav.no.

På nav.no finnes dessuten informasjon om hvilke rettigheter man kan ha som forelder av syke barn.

Oppdatert NAV ettside (2022): nav.no/trenger-pleie 

Du har krav på dekning av tannpleie:

navhelfo