Likepersonsarbeid

Likepersonsarbeid handler om kontakt og samhandling mellom mennesker som er i noenlunde samme livssituasjon. Dette kan gjelde både pårørende og leversyke. Likepersonen har selv erfaring med din situasjon og vil ta deg på alvor, lytte og gi deg gode råd om sykdommen og dine rettigheter.

Likepersonen er:

  • en å snakke med
  • en som lytter og tar deg på alvor
  • en som vet hvor du kan få råd og hjelp
  • en som kan gi informasjon om rettigheter

Oversikt over våre likepersoner som du kan kontakte:

NB! Hvis du ikke får svar på telefon send en sms og skriv «Likepersonssamtale» så ringer vi tilbake så snart vi kan.

GALLEGANGSHYPOLASI
Ivar Lystad
7318 Agdenes
Tlf: 97 97 77 81

E-post: ivlystad@online.no


GALLEGANGSATRESI
Elisabeth Melby
Marcus Thranes v 26 B, 1470 Lørenskog
Tlf: 98 42 31 60
E-post: elisabethmelby@yahoo.no 


GLYCOGENOSE TYPE 9, A

Torunn Eitvet Birkeland
Tlf: 95 87 53 31 
E-post: torunnbirk@msn.com

 
GLYCOGENOSE TYPE 9, GAMMA
Marie Skånes
Myrvn. 29, 1482 Nittedal
Tlf: 90 03 35 63

E-post: marie.skaalnes@getmail.no


GLYCOGENOSE TYPE 9, UNDERGRUPPE 3

Margrethe Martinsen

Tlf: 90 15 10 66

E-post: margrethe.ms@hotmail.com

Monika Martinsen

Gubberudvegen 126, 2312 Ottestad

Tlf: 91 88 33 66

E-psot: monika_martinsen@hotmail.com


ALAGILLES SYNDROM
Christian og Trine Hole
Odinsvei 1, 1445 Drøbak
Tlf: 93 06 22 18

E-post: christian@musikkbua.no

E-post: trine@musikkbua.no


 ALPHA-1-ANTIRYPSYPSIN-MANGEL
Janne Ellingsen
Åsveien 19, 3122 Nøtterøy
Tlf: 98 64 98 98
E-post: jachelno@gmail.com 

AAGENÆS SYNDROM

Merete Svarstad Hansen
Tlf: 90 97 99 28
E-post: merete.svarstad@gmail.com  
 
AAGENÆS SYNDROM, LEVERTRANSPLANTERT
Marianne Buer Storli
Indre Kvalvik, 5778 Utne
Tlf: 90 04 45 63
E-post: mariannestorli@hotmail.com

AUTOIMMUN HEPATITT/LTX
Lise Rehaug
Tonsåslinna 2349, 2890 ETNEDAL
Tlf: 41 62 43 05
E-post: lise.rehaug@hotmail.no 
 

LEVERTRANSPLANTASJON, GALLEGANGSATRESI

Sonja Bruvold

Tlf: 97 11 96 42
E-post: sonjabruvold@hotmail.com 
 

 
LEVERTRANSPLANTASJON, AKUTT LEVERSVIKT
Helene R. Ruud
Brattvollveien 147, 1164 Oslo
Tlf: 95 41 82 88
E-post: ruudhelene@gmail.com  
 
lbLena Borge
Sædalsvegen 78, 5099 Bergen
Tlf: 41 23 48 78
E-post: lenaborge@hotmail.com
 

PFIC2, PROGRESSIVE FAMILIAL INTRAHEPATIC CHOLESTASIS TYPE 2: 
Hanna Bjørk Bjarndal
Tlf: 46 54 70 46
E-post: hannabjarndal@gmail.com 
 

PSC / Ulcerøs colitt 
Kathrine Nilssen
Tlf: 93 68 23 80
E-post: kathrine.nilssen@gmail.com 
 

Likepersoner i Leverforeningen 2020

NB! Hvis du ikke får svar på telefon send en sms og skriv «Likepersonssamtale» så ringer vi tilbake så snart vi kan.