Likemannsarbeid – kursing og informasjon

Videreutvikle kurs- og informasjonsprogram for Likemenn i Leverforenigen.

Ungsomssamilnger

Videreføre samlinger som vi har i dag, og motivere ungdommen til å møtes i egen regi.

Samarbeidet med andre foreninger for sjeldne diagonser

Samarbeidet består av at en gruppe av foreninger som representerer sjeldne diagnoser, søker muligheter får påvirke politiske prosesser som en samlet enhet fremfor hver for seg.