Nyheter

Korona-viruset, leversyke og transplanterte – tiltak og balanse

Oppdatering fra Rikshospitalet: Nå har vi kommet noe lengre i forløpet Covid-19 (SARS-CoV-2) koronavirus epidemien. Myndighetene har innført sosial distansering for å bremse utviklingen av epidemien.

Vi støtter opp om dette og de rådene folkehelseinstituttet gir https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/Fortsett Korona-viruset, leversyke og transplanterte – tiltak og balanse

Corona-viruset, leversyke og transplanterte – oppdatering fra Barnehepatologene ved OUS

Utbruddet av coronaviruset (koronaviruset) SARS-CoV-2 preger media, og helsepersonell, pasienter og pårørende har mange spørsmål om hvordan de skal forholde seg. De generelle rådene oppdateres fortløpende på nettsidene til Folkehelseinstituttet:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

Transplanterte og leversyke bør nøye følge hygieneråd, råd om reise og oppdatert informasjon om hvordan man skal forholde seg til personer som har fått påvist smitte. Fortsett Corona-viruset, leversyke og transplanterte – oppdatering fra Barnehepatologene ved OUS