Leveren har svært mange ulike funksjoner, og kan skades av virusinfeksjoner, forgiftninger og stoffskiftesykdommer.

Ved akutt leversvikt mister leveren bla. evnen til å danne stoffer som er nødvendig for blodets evne til å stivne (koagulere), og leveren blir heller ikke i stand til å håndtere en del ulike avfallstoffer som normalt nedbrytes i eller skilles ut fra leveren.

 

Les mer på Rikshospitalets nettsider.