Ved Alagille syndrom kan en ha symptomer fra flere organer i kroppen. Syndromet kan blant annet gi leversykdom, medfødte hjertefeil, forandringer i øynene og karakteristiske ansiktstrekk.

Alagille syndrom arter seg ulikt fra person til person. Det kan også være store forskjeller innen samme slekt.

Alagille syndrom rammer personer av begge kjønn.

Les mer her