Ved gallegangsatresi hindres flyten av galle fra leveren til tarmen på grunn av en betennelse. Betennelsen ødelegger gallegangene mellom lever og tarm.

Det første synlige tegn på gallegangsatresi kan være at et barn fortsetter å ha gulsott mer enn to uker etter fødselen, eller utvikler gulsott etter denne alderen. For å gjenopprette flyt av galle til tarmen, opereres barnet så snart diagnosen er stilt.

Dersom operasjonen ikke gir god galleflyt eller hvis tilstanden senere forverres, kan levertransplantasjon bli nødvendig. Årsaken til gallegangsatresi er ukjent.

Les mer her