Glykogenose er en sjelden og medfødt livslang metabolsk sykdom som forårsaker en feil i frigjøringen av sukker/glykogen i leveren.

Sykdommen gir en betydelig forstørret og til dels syk lever, forstørret milt og redusert lengdevekst i barneårene.

Det er risiko for lavt blodsukker hvis det ikke tilføres karbohydrater regelmessig.

Enkelte med diagnosen kan ikke faste mer enn 1 – 3 timer før de blir bevisstløse og får kramper, og kontinuerlig tilførsel av mat hele døgnet er derfor livsviktig.

Det kan brukes gastronomi (knapp på magen), for å få tilstrekkelig næring om natten.

I oppvekst og pubertet skjer det som regel endringer, slik at hyppigheten for tilførsel av karbohydrater vil endres.