Hepatitt B er betennelse i leveren forårsaket av hepatittvirus B (HBV). Flertallet av de som smittes, kvitter seg med virus og utvikler beskyttende antistoffer.

En kronisk hepatitt B innebærer betennelse i leveren i mer enn 3-6 måneder, med vedvarende forhøyede leverprøver og karakteristiske funn ved mikroskopi av levervev.

I tidligere stadier gir infeksjon med hepatitt B ingen eller bare meget lette symptomer. Først etter lang tid kan sykdommen hos noen medføre tegn på sviktende leverfunksjon med væske i buken (ascites), gulsott, kløe og eventuelt også blødninger fra mage-tarm kanalen.

Les mer på Rikshospitalets nettsider.