Det er en operasjon hvor den syke leveren tas ut, og deretter innsettes en hel lever eller en del av en lever (transplantat). Transplantatet er oftest fra en avdød person, men av og til kan en del av leveren fra en levende giver bli brukt for transplantasjon.

Levertransplantasjon utføres dersom man utvikler akutt eller kronisk leversvikt i en slik grad at den syke leveren ikke kan holde pasienten i live på kort eller litt lengre sikt.

Levertransplantasjoner utføres i Norge ved Rikshospitalet i Oslo.

Les mer på Rikshospitalets nettsider.