Korona og transplanterte – erfaringer

Corona pandemien har preget Norge og verden i 2 år og har påvirket livet til oss alle. Det var tidlig bekymringer om hvordan dette nye viruset ville påvirke nyresyke, leversyke og nyre- og levertransplanterte barns helse.

Raskt var flere senter ute med korte publikasjoner om sin erfaring. Den første publikasjonen kom allerede i april 2020 fra et senter i Italia, raskt fulgt av en survey fra 16 ulike transplantasjon senter på barn i Europa. Begge disse kunne rapportere om fravær av alvorlig sykdom, få smittede og få innlagt. Høsten 2020 gjorde vi en spørreundersøkelse hos våre Nordiske nefrologiske kolleger og med samme funn: nesten ikke noen syke eller smittede på det tidspunktet.

ESPGHAN  (European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) rapporterer at barn med leversykdom og levertransplanterte barn har liten risiko for alvorlig sykdom.

I en publikasjon fra Brasil, fra et senter som levertransplanterer mange barn, forteller de at barn får lite og ingen symptomer på Covid-19 og det rapporteres ingen dødsfall.

En publikasjon fra høsten 2021 rapporterer fra 22 barnetransplantasjonsentre i USA med ansvar for 2731 pasienter < 18 år. Av disse har 8.5 % testet positivt, og det er IKKE rapportert dødsfall, behov for respirasjonsstøtte eller tap av nyregraftet.

I Norge er det så langt påvist smitte hos ca 20 % av alle nyretransplanterte barn og ungdommer < 18 år, og totalt har 4% vært innlagt på sykehus. Ingen av de innlagte har vært alvorlig syke, ingen har trengt intensiv behandling eller respirator og ingen har mistet nyregraftet eller fått dårligere nyrefunksjon. Alle innleggelser har vært korte.

Det har heller ikke vært noen levertransplanterte barn som har vært alvorlig syke.

I Norge har Folkehelseinstituttet (FHI) fulgt utviklingen nøye og utarbeidet våre retningslinjer. Det anbefales vaksine til alle barn > 5år med risikofaktorer og det er også et tilbud til alle friske barn. Barn som er immunsuprimerte anbefales 2 doser, og til nyre- og levertransplanterte barn og ungdom anbefales 3 doser. Vi ønsker å kontrollere antistoff nivå etter dose 2 og 3.

Etter over to år med Korona så har den norske nyre- og levertransplanterte barnepopulasjonen klart seg veldig bra. Vi må dog fortsette å unngå smitte og følge råd fra FHI.

Skrevet av Anna Bjerre, Professor II – Pediatri UiO, og Anniken Østensen, overlege Rikshospitalet

Referanser:

  • Singer et al. Pediatr Transplantation 2021
  • Varnell et al. Am J Transplant 2021
  • Nicastro et al. JPGN 2022
  • Fonseca et al. Pediatric Transplantation 2021