Hva med oss?

Til deg/dere som har ansvar for barn med nedsatt funksjonsevne tilbys:

  • Samlivskurs for par
  • Oppfølgingskurs for par
  • Kurs for aleneforeldre

Bufetat

I 2016 er det i Region Sør planlagt 4 samlivskurs for par, 1 oppfølgingskurs for par og 1 kurs for aleneforeldre.

Kursene holdes på hotell og er ment som et pusterom og en inspirasjon i en krevende hverdag. Kursene starter fredag kveld og avsluttes søndag etter lunsj.

Plassene tildeles fortløpende. Maks. 10 par pr. parkurs, 15 stk på aleneforeldrekurs.

Egenandel kr 1 000,- pr. par, kr 500,- pr. pers for aleneforeldrekurs.

 

Samlivskurs for par:

1. – 13. mars: Rica Havna Hotell, Tjøme – www.rica.no/havna

15. – 17. april: Rica Havna Hotell, Tjøme – www.rica.no/havna

27. – 29. mai: Rica Havna Hotell, Tjøme – www.rica.no/havna

9. – 11. september: Rica Havna Hotell, Tjøme – www.rica.no/havna

 

Oppfølgingskurs for par:

 21. – 23. oktober: Rica Havna Hotell, Tjøme – www.rica.no/havna

 

Kurs for aleneforeldre:

23. – 25. september: Farris Bad Hotell, Larvik – www.farrisbad.no

Se også: www.hvamedoss.no

Påmelding til Grenland Familiekontor, Skien.

 

Kontaktpersoner:

  • Vera Ringdal, tlf.: 35 50 58 70
    e-post: vera.ringdal@bufetat.no