Geilomo

Geilomo er en del av Oslo universitetssykehus og er landets eneste habiliteringsseksjon for barn og ungdom med astma, allergi, eksem og medfødt hjertefeil. Fra juni 2018 ble tilbudet utvidet til også å gjelde nyretransplanterte barn og unge, og nå også levertransplanterte.

Aktivitet

Et av hovedvirkemidlene i behandlingen av pasienter ved Geilomo er fysisk aktivitet. Habiliteringen har som mål å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, samt selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet generelt.

Geilomo ligger i naturskjønne omgivelser og aktivitetene er knyttet til årstiden og naturen i området, i tillegg til ulike inneaktiviteter i gymsal og basseng.

Geilomo har egen skole

Geilomo ligger et par kilometer fra Geilo sentrum og togstasjonen. Her får du god hjelp til å jobbe med fagene, slik at du holder tritt med klassen på din egen hjemskole.

Barna bor på egne paviljonger (avdelinger) og deler rom med en annen pasient. Foresatte har rett til å være på Geilomo under hele barnets opphold og får tilbud om hytte/hybel under oppholdet. Det er mulig å ha med søsken under oppholdet, men det er ikke muligheter for barnehage eller skole for dem.

Hvordan dekkes utgifter til reise og opphold?

Foreldre som deltar under hele eller deler av oppholdet, kan fremme krav/søke om opplæringspenger for den perioden oppholdet på Geilomo varer (jfr. Folketrygdloven § 9-14). For å oppfylle kravet til opplæringspenger må foresatte delta i undervisningen som er for dem.

Reise dekkes av Pasientreiser.

Neste opphold

Geilomo har fått mange gode tilbakemeldinger etter forrige opphold for levertransplanterte barn, og planlegger et nytt opphold i perioden 27. januar- 14. februar 2020 (3 ukers re-opphold og et i perioden 17. februar -13. mars (4 ukers opphold).

Hvordan søker jeg meg til Geilomo?

Det er din lege på Rikshsospitalet som søker deg inn til et opphold på Geilomo. Eventuelle spørsmål vedr. det medisinske kan stilles til:

Anniken Bjørnstad Østensen, overlege/fagansvarlig for hepatologi på tlf. 23 07 45 53, E-mail: aostense@ous-hf.no (ikke skriv sensitive opplysninger i mail)

Eventuelle spørsmål om oppholdet på Geilomo kan stilles til Anne Amdam på tlf. 922 83 142 eller aamdam@ous-hf.no 

Se video av Geilomo her:

 

Bilde øverst er hentet fra naaf.no