Smart mat – Folkehelse for alle!

Et folkehelseprosjekt i samarbeid mellom FFO Trøndelag og Unge Kokker kurs- og kompetansesenter. Prosjektet støttes av Stiftelsen Dam.

Gjennom prosjektet vil våre medlemmer få tilbud om:

  • Gratis matglede kurs
  • Gratis foredrag om smart mat, psykisk helse og fysisk aktivitet.

Målet med prosjektet er å utvikle og gjennomføre gratis praktiske og digitale matlagingskurs og helsefremmende foredrag som er tilrettelagt for våre medlemmer.

For å få tilpasset matgledekurs og foredrag så inviteres du til å gjennomføre en spørreundersøkelse av hvilke behov, utfordringer og ønsker du har.

FFO håper derfor at du ønsker å bidra til denne viktige spørreundersøkelsen.

Klikk her for å komme til spørreskjema

Undersøkelsen er helt anonym og ta ca. 5-10 min.

Takk for ditt bidrag til denne viktige undersøkelsen!

medhjelper.com – #spørOssOmKliniskeStudier

Medhjelper.com er et uavhengig samarbeidsprosjekt som ønsker å gi pasienter i Norge like muligheter til å bli vurdert for deltakelse i utprøvende behandling. Hør helseminister Bent Høie sin hilsen i anledning lansering av MEDhjelper.com:

Hvem står bak MED.hjelper?

VIS og forskningssenteret Neuro-SysMed (Helse Bergen HF og Universitet i Bergen) har initiert samarbeidet, MED.hjelper er utviklet gjennom lagarbeid, med blant annet pasientorganisasjoner, EUPATI Norge, helseforetak, NorCRIN, helseklynger og strategiske partnere i helsenæringen.

I filmen ser du Eirin Skoglie Aarem formidle budskapet. Hun er praksisstudent hos VIS, og er masterstudent ved Høgskolen på Vestlandet i Innovasjon og ledelse.

Gå til nettstedet: www.medhjelper.com

Korona-viruset, leversyke og transplanterte – oppstart i barnehage og barneskole 1-4

I Smittevernveileder for barnehager og skoler utviklet av FHI og UDIR, er det nevnt at organtransplanterte barn er en av gruppene som kan få tilbud om tilrettelagt undervisning hjemme. Når det gjelder levertransplanterte barn og Covid-19 er det fremdeles erfaringene fra Nord–Italia som er vår viktigste kunnskapskilde. Fortsett Korona-viruset, leversyke og transplanterte – oppstart i barnehage og barneskole 1-4

Korona-viruset, leversyke og transplanterte – tiltak og balanse

Oppdatering fra Rikshospitalet: Nå har vi kommet noe lengre i forløpet Covid-19 (SARS-CoV-2) koronavirus epidemien. Myndighetene har innført sosial distansering for å bremse utviklingen av epidemien.

Vi støtter opp om dette og de rådene folkehelseinstituttet gir https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/Fortsett Korona-viruset, leversyke og transplanterte – tiltak og balanse

Corona-viruset, leversyke og transplanterte – oppdatering fra Barnehepatologene ved OUS

Utbruddet av coronaviruset (koronaviruset) SARS-CoV-2 preger media, og helsepersonell, pasienter og pårørende har mange spørsmål om hvordan de skal forholde seg. De generelle rådene oppdateres fortløpende på nettsidene til Folkehelseinstituttet:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

Transplanterte og leversyke bør nøye følge hygieneråd, råd om reise og oppdatert informasjon om hvordan man skal forholde seg til personer som har fått påvist smitte.

Fortsett Corona-viruset, leversyke og transplanterte – oppdatering fra Barnehepatologene ved OUS