Smart mat – Folkehelse for alle!

Et folkehelseprosjekt i samarbeid mellom FFO Trøndelag og Unge Kokker kurs- og kompetansesenter. Prosjektet støttes av Stiftelsen Dam.

Gjennom prosjektet vil våre medlemmer få tilbud om:

  • Gratis matglede kurs
  • Gratis foredrag om smart mat, psykisk helse og fysisk aktivitet.

Målet med prosjektet er å utvikle og gjennomføre gratis praktiske og digitale matlagingskurs og helsefremmende foredrag som er tilrettelagt for våre medlemmer.

For å få tilpasset matgledekurs og foredrag så inviteres du til å gjennomføre en spørreundersøkelse av hvilke behov, utfordringer og ønsker du har.

FFO håper derfor at du ønsker å bidra til denne viktige spørreundersøkelsen.

Klikk her for å komme til spørreskjema

Undersøkelsen er helt anonym og ta ca. 5-10 min.

Takk for ditt bidrag til denne viktige undersøkelsen!