Europeisk samarbeid – hjelp til pasienter med sjeldne leversykdommer

Universitetssykehuset i Oslo, er tilknyttet Europeisk Referansenettverk for sjeldne leversykdommer – ERN Rare-liver. Overlege Runar Almaas (barn) og  overlege Trine Folseraas (voksen) er UiOs kontaktpersoner inn mot nettverket.

Leverforeningen ble i 2020 med som deltager i referansegruppen med mulighet til å spille inn ønsker og formidle dette på europeisk nivå.

Det er samlet mye informasjon om diagnoser, spesialistsentre, pasientorganisasjoner, nyheter og aktiviteter på deres nettsider: rare-liver.eu

Les også mer her: rare-liver.eu/media/flyer-pdf