FFO søker prosjektleder med interesse for brukermedvirkning

FFO har opprettet en ny stilling som prosjektleder for brukermedvirkningsarbeidet i organisasjonen. Det skal gjøres et spennende arbeid med å ruste opp organisasjonsapparatet for å systematisk kunne levere, skolere og følge opp våre brukermedvirkere innen forvaltning, tjenesteapparat og forskning – nasjonalt og lokalt.   Fortsett FFO søker prosjektleder med interesse for brukermedvirkning