Hvordan bistå reisende med assistansebehov

Dersom buss og tog, holdeplasser, togstasjoner og flyplasser var universelt utformet, kunne de fleste funksjonshemmede klart å reise på egen hånd. Vi er på vei, men vi er ikke i mål. Derfor er muligheten for assistanse så viktig!

Funksjonshemmede har krav på den samme tilgangen til kollektiv- og flytransport som andre, og kollektiv- og flyselskapene har plikt til å tilby assistanse. Likevel mangler mange stasjoner og holdeplasser en assistanseordning, og da må andre ansatte bistå. Medreisende kan også være til stor hjelp. 


Mange føler seg usikre

Mange ansatte og medpassasjerer føler seg usikre i møte med reisende med assistansebehov, og lar av den grunn være å tilby hjelp.

FFO har laget en film og en veileder som er ment til bruk i opplæring av folk som jobber i kollektiv- og flytransporten. De har også laget en kortere film beregnet på medpassasjerer, om hvordan de enkelt kan bistå medpassasjerer med assistansebehov. 

Begge filmene finnes i synstolkede versjoner her.

På denne siden finner du alt materialet samlet. 

FFO har fått støtte fra BufDir til prosjektet, og jobber med en oppfølging i 2022 som blant annet vil omfatte flere filmer. Kontaktperson og prosjektleder for prosjektet er Cato Lie i FFO.

Hvordan ivareta reisende med assistansebehov? Film til bruk i opplæring av ansatte i kollektivtransporten. 

Hvordan ivareta reisende med assistansebehov i kollektiv- og flytrafikken

Publisert under FFO

Ville ideer etterlyses!

Etterlyst:

Ville ideer!

Har du gode idéer til TV- og radioprogrammer?
NRK ønsker å speile hele Norges befolkning, også funksjonshemmede, og inviterer til idédugnad i samarbeid med FFO.

NRK ønsker gode ideer til programkonsepter med og om funksjonshemmede, men også tips til hvordan funksjonshemmede kan ha en naturlig rolle i alle type program og sendeflater.

Tid & sted:
Tirsdag 26. februar kl. 17:00 – 19:30
TV-huset, NRK Marienlyst

PROGRAM:

16.00 – 17.00: Pizza, brus, boller & kaffe
17.00 – 17.15: Velkommen v/Siri og Cato
17.15 – 18.15: Kreativt arbeid
18.15 – 18.30: Pause
18.30 – 19.30: Oppsummering
19.30: Avslutning

Har du lyst til å være med, send en e-post til Cato Lie, seniorrådgiver i FFO, innen tirsdag 19.02. Det er begrenset antall plasser.

 

Publisert under FFO

FFO søker prosjektleder med interesse for brukermedvirkning

FFO har opprettet en ny stilling som prosjektleder for brukermedvirkningsarbeidet i organisasjonen. Det skal gjøres et spennende arbeid med å ruste opp organisasjonsapparatet for å systematisk kunne levere, skolere og følge opp våre brukermedvirkere innen forvaltning, tjenesteapparat og forskning – nasjonalt og lokalt.   Fortsett FFO søker prosjektleder med interesse for brukermedvirkning