Frambuleir sommeren 2015

Hver sommer arrangerer Frambu flere leire for barn, ungdom og unge voksne med en sjelden diagnose. Brukere fra 12 år med diagnoser som hører til Senter for sjeldne diagnoser, kan søke om deltakelse. Vi vet at flere av våre unge har hatt stor glede av tilbudet.

frambu-logo

Mer informasjon om Frambuleir finner dere her.

Søknadsskjemaet finner dere her.

Telefon: 64 85 60 00

E-post: resepsjonen@frambu.no

Søknadsfristen er 1. mars 2015!