Kursoversikt fra SSD i 2015

På SSD sine sider får oversikt over planlagte kurs i 2015. De arrangerer kurs for barn, unge, voksne og pårørende. De tilbyr også kurs til fagpersoner som har kontakt med brukere med én av våre diagnoser i sitt arbeid. Fagpersoner kan i tillegg delta på deler av brukerkursene.

SSD_kurs

Kurs for brukere og pårørende
Hvis du ønsker informasjon om SSD’s brukerkurs, kan du ta kontakt på epost og få tilsendt invitasjonen når den er klar.

SSD er nå på Facebook

SSD

Informasjon fra SSD, Senter for sjeldne diagnoser:
Senter for sjeldne diagnoser er på Facebook. Etter flere års arbeid og mange diskusjoner for og mot, har vi nå opprettet en egen Facebookside for senteret.

Tanken er at Facebooksiden skal utfylle nettsiden vår, men at tonen (språket) kan være mer uformell enn på nett. Vi har åpnet opp for kommentarer og mulighet for at andre ( f eks brukere, pårørende, fagfolk) kan poste innlegg på siden vår, men vil vurdere fortløpende om veggen skal stenges dersom det kommer mange innlegg med personsensitivt innhold.

Vi oppfordrer alle som er på Facebook til å like siden, for å se hva vi legger ut. Ellers er det bare å ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål eller kommentarer.

www.facebook.com/sjeldendiagnose

Frambuleir sommeren 2015

Hver sommer arrangerer Frambu flere leire for barn, ungdom og unge voksne med en sjelden diagnose. Brukere fra 12 år med diagnoser som hører til Senter for sjeldne diagnoser, kan søke om deltakelse. Vi vet at flere av våre unge har hatt stor glede av tilbudet.

frambu-logo

Mer informasjon om Frambuleir finner dere her.

Søknadsskjemaet finner dere her.

Telefon: 64 85 60 00

E-post: resepsjonen@frambu.no

Søknadsfristen er 1. mars 2015!