SSD inviterer til skolekurs og undomssamling

Invitasjon til skolekurs

Senter for sjeldne diagnoser (SSD) inviterer til videokurs/e-læring for fagpersoner i skolesystemet som jobber med barn som har en sjelden diagnose, og som skal begynne i 1. eller 2. klasse høsten 2019.Med fagpersoner mener vi lærere, førskolelærere, assistenter, ansatte i SFO, helsesykepleiere, ansatte i PPT og andre.

Les mer her

Påmelding gjøres via denne nettsiden.

Det er viktig at pårørende til barna med diagnose som ønsker dette tilbudet oppfordrer skolen til deltakelse, og sørger for at de melder seg på innen fristen, selv om ikke lærerkabalen for høsten skulle være klar.


Invitasjon til ungdomssamling

SSD inviterer ungdom (13-17 år) med senterets diagnoser til fire dager på Sanner hotell, som ligger i Gran kommune på Hadeland. Her møtes unge fra hele landet, på tvers av diagnoser, til en liten uke med mye moro – og for å lære å bli mer bevisst på hvordan man kan leve godt med en diagnose få andre har.

Tilbakemeldingene fra tidligere år er svært gode. Dette er en unik mulighet for å møte andre som ofte deler de samme utfordringene, og gjennom årets tema, «Bra nok som jeg er», håper vi at ungdommene kan få nyttige verktøy, sterke opplevelser og minnerike øyeblikk som hjelper dem videre ut i livet.

Invitasjon med påmeldingsskjema samt foreldreinformasjon finner du her.

Følg SSD på sosiale medier:

Her informerer SSD om eventuelle kursendringer, minne om frister, inspirere til aktuelle dokumentarer, dele ny forskning og kunnskap og annet aktuelt.

 

Publisert under SSD