Prosjekt: frabarntilvoksen.no

Internasjonal forskning viser at det er større sannsynlighet for medisinske komplikasjoner i perioden oppfølging når våre diagnosegrupper overføres fra barn- og ungdomsavdelinger til voksenavdelinger ved helseinstitusjonene.

Vi har jobbet mot leverforeningens ungdommer for å øke bevisstheten rundt problemstillingen, i tillegg har jobbet mot foreldre slik at de forstår hvordan de kan bistå sine unge voksne. Foreningen involveres også i Rikshospitalets arbeid med å utvikle gode transmisjonsprogrammer for overlevering fra barneavdeling til voksen, og vi ønsker å ta tak i denne problemstillingen på en aktiv måte gjennom en dialog- og  informasjonssamling for ungdommene i foreningen og utvikling av et webbasert digitalt hjelpemiddel som informasjonskilde for ungdommen i og utenfor foreningen.

Vi erfarer at det er to faktorer som spiller inn:
1. pasientene får ansvar for egen oppfølging
2. pasientene er i en sårbar og «umoden» periode uten den tette oppfølgingen fra  foreldre eller barne- og ungdomsavdelingene.


Målsetningen for dette prosjektet er å samle kompetanse fra Rikshospitalet og andre for å informere og ha en dialog med ungdommene og de unge voksne i foreningen rundt temaene:

  • Ta ansvar for egne medisinering og «oppfølging»
  • Erfaringsutveksling og gode råd
  • Overgang fra barne- til voksen-oppfølging
  • Plikter og rettigheter som kronisk syk skoleelev eller student
  • Plikter og rettigheter i jobb

Les mer om prosjektet her: frabarntilvoksen.no

Last ned brosjyre her