Corona-viruset, leversyke og transplanterte – oppdatering fra Barnehepatologene ved OUS

Utbruddet av coronaviruset (koronaviruset) SARS-CoV-2 preger media, og helsepersonell, pasienter og pårørende har mange spørsmål om hvordan de skal forholde seg. De generelle rådene oppdateres fortløpende på nettsidene til Folkehelseinstituttet:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

Transplanterte og leversyke bør nøye følge hygieneråd, råd om reise og oppdatert informasjon om hvordan man skal forholde seg til personer som har fått påvist smitte.

Viktige spørsmål er om leversyke og transplanterte barn er mer utsatt enn andre for smitte, om de blir sykere enn andre og om det bør iverksettes særskilte tiltak for å beskytte denne gruppen.

Erfaringer

Erfaringene fra de landene som ligger noen uker foran oss i utbruddet og har flere syke (Kina og Italia) tilsier at få barn blir syke og at barn generelt blir mindre alvorlig syke enn voksne. Barn kan imidlertid smitte voksne.

Vi har hatt kontakt med kolleger på et senter i Italia som forteller om svært få syke barn, og de har ikke påvist coronavirus hos noen transplanterte barn på dette senteret (pr 10.03.2020). Det vi har av foreløpig erfaring er således at dette viruset i mindre grad påvirker barn enn voksne, og at transplanterte og leversyke ikke er spesielt utsatte. Hvordan forløpet er hos barn som er transplantert, og som får virus, er det foreløpig lite erfaring med.

Vi antar foreløpig at det vil være stort smittepress i Norge over lang tid. Beskyttende isolasjon vil være praktisk vanskelig å gjennomføre over flere uker. Våre nordiske kolleger i Sverige og Danmark har foreløpig heller ikke hatt tilfeller av coronavirus blant levertransplanterte, og de har ikke gjennomført særskilte tiltak som beskyttende isolasjon annet enn for de pasientene som allerede har det (for eksempel rett etter transplantasjon). Vi er i kontakt med kolleger i de andre nordiske land for å dele erfaringer.

Ved mistanke om sykdom

Hvis man skulle ha mistanke om at et leversykt eller levertransplantert barn kan være smittet eller syk, må man ta kontakt med lokal barneavdeling over telefon og avtale oppfølging og eventuell testing. Lokal barneavdeling kan kontakte oss ved Rikshospitalet ved behov. Vi ber om at vi  blir informert om leversyke og levertransplanterte barn som eventuelt får påvist Coronavirus, slik at vi kan samle erfaringer underveis.

Barnehepatologene, OUS

Foto: CDC / Unsplash.com