Corona-viruset og leversyke

Et hittil ukjent koronavirus har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse. Det nye viruset har nå fått navnet SARS-CoV-2, og kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.

Flertallet av de smittede personene har tilknytning til millionbyen Wuhan sentralt i Kina. Sykdommen smitter mellom mennesker og det er sett smitte til helsepersonell og andre nærkontakter. Det rapporteres stadig flere tilfeller fra andre kinesiske byer og andre land, inkludert i Europa.

30. januar 2020 erklærte WHO utbruddet som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse».

Hvordan smitter Corana-viruset

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:

  • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
  • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.
  • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.

Generelle forebyggende tips

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person. God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for å få luftveisinfeksjoner, inkludert infeksjoner med koronavirus.

For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste eller nyse i et papirtørkle som kastes etterpå, eller i albuekroken.

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

Ungdomssamlingen i mars 2020

Corona-viruset brer om seg, og vi har diskutert med Rikshospitalet hvordan vi skal forholde oss til dette med tanke på ungdomssamlingen i mars.

Vi vet foreløpig for lite om hvordan sårbare grupper som ungdommene i foreningen vil takle viruset, og det er umulig å forutse hvordan viruset vil spre seg i Norge. Det er kort tid til samlingen og Rikshospitalet anbefaler oss å utsette til et senere tidspunkt når vi har bedre oversikt over både viruset og smitte-risiko.

Vi er lei oss for å avlyse, men kommer tilbake med et spennende opplegg senere.

Her kan du lese mer fra: