medhjelper.com – #spørOssOmKliniskeStudier

Medhjelper.com er et uavhengig samarbeidsprosjekt som ønsker å gi pasienter i Norge like muligheter til å bli vurdert for deltakelse i utprøvende behandling. Hør helseminister Bent Høie sin hilsen i anledning lansering av MEDhjelper.com:

Hvem står bak MED.hjelper?

VIS og forskningssenteret Neuro-SysMed (Helse Bergen HF og Universitet i Bergen) har initiert samarbeidet, MED.hjelper er utviklet gjennom lagarbeid, med blant annet pasientorganisasjoner, EUPATI Norge, helseforetak, NorCRIN, helseklynger og strategiske partnere i helsenæringen.

I filmen ser du Eirin Skoglie Aarem formidle budskapet. Hun er praksisstudent hos VIS, og er masterstudent ved Høgskolen på Vestlandet i Innovasjon og ledelse.

Gå til nettstedet: www.medhjelper.com