Nyheter

Korona-viruset, leversyke og transplanterte – oppstart i barnehage og barneskole 1-4

I Smittevernveileder for barnehager og skoler utviklet av FHI og UDIR, er det nevnt at organtransplanterte barn er en av gruppene som kan få tilbud om tilrettelagt undervisning hjemme. Når det gjelder levertransplanterte barn og Covid-19 er det fremdeles erfaringene fra Nord–Italia som er vår viktigste kunnskapskilde. Fortsett Korona-viruset, leversyke og transplanterte – oppstart i barnehage og barneskole 1-4

Korona-viruset, leversyke og transplanterte – tiltak og balanse

Oppdatering fra Rikshospitalet: Nå har vi kommet noe lengre i forløpet Covid-19 (SARS-CoV-2) koronavirus epidemien. Myndighetene har innført sosial distansering for å bremse utviklingen av epidemien.

Vi støtter opp om dette og de rådene folkehelseinstituttet gir https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/Fortsett Korona-viruset, leversyke og transplanterte – tiltak og balanse

Corona-viruset, leversyke og transplanterte – oppdatering fra Barnehepatologene ved OUS

Utbruddet av coronaviruset (koronaviruset) SARS-CoV-2 preger media, og helsepersonell, pasienter og pårørende har mange spørsmål om hvordan de skal forholde seg. De generelle rådene oppdateres fortløpende på nettsidene til Folkehelseinstituttet:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

Transplanterte og leversyke bør nøye følge hygieneråd, råd om reise og oppdatert informasjon om hvordan man skal forholde seg til personer som har fått påvist smitte.

Fortsett Corona-viruset, leversyke og transplanterte – oppdatering fra Barnehepatologene ved OUS