Kursoversikt fra SSD i 2015

På SSD sine sider får oversikt over planlagte kurs i 2015. De arrangerer kurs for barn, unge, voksne og pårørende. De tilbyr også kurs til fagpersoner som har kontakt med brukere med én av våre diagnoser i sitt arbeid. Fagpersoner kan i tillegg delta på deler av brukerkursene.

SSD_kurs

Kurs for brukere og pårørende
Hvis du ønsker informasjon om SSD’s brukerkurs, kan du ta kontakt på epost og få tilsendt invitasjonen når den er klar.

Velkommen til Leverforeningen

Leverforeningen er en interesse og støtteorganisasjon for personer med medfødt leversykdom, eller leversykdom oppstått og oppdaget i barne- eller ungdomsårene, og deres familier og pårørende.

children play doctor
Gjennom vårt arbeid sprer vi kunnskap om leversykdommer og bidrar til økt kompetanse hos helse- og sosialmedisinsk personell i forhold til situasjonen til den leversyke og pårørende.

Vi er en aktiv forening som i tillegg til å ivareta medlemmenes interesser fokuserer på å etablere et sosialt nettverk for erfaringsdeling, felles aktiviteter og samlinger.

Hele foreningen samles en gang hvert år til felles konferanse og årsmøte.