Ung Face IT – Rekruttering av deltakere til forskningsprosjekt

Ung Face IT er et nettbasert intervensjonsprogram som har som formål å bedre selvbildet og livskvalitet hos ungdommer som har utfordringer knyttet til et annerledes utseende. Det viktigste kriteriet er at ungdommene selv opplever sitt utseende som problematisk! Det er ikke geografisk avhengig så alle i det ganske land er velkommen!

Målgruppen for studien er ungdom mellom 12 og 17 år som gjennom medisinsk tilstand, ervervet skade, følgetilstand av medisinsk behandling eller annen medisinsk diagnose, opplever at de ser annerledes ut i ansikt og/ eller kropp.

I et samfunn med mye fokus på utseende kan det være vanskelig å oppleve at man skiller seg ut. Forskning viser at utseende kan ha betydning for psykososial fungering i tenårene, og kan påvirke livskvalitet.

Intervensjonsprogrammet kan være et godt tilbud til ungdommer som av ulike årsaker ikke blir henvist til spesialisthelsetjenesten, eller som ikke får et tilstrekkelig helsetilbud. Ettersom programmet er nettbasert vil tilbudet være tilgjengelig for alle ungdommer i Norge, uavhengig av bosted.

Eksempler på relevante tilstander kan være:

  • overvektsproblematikk
  • hudproblemer
  • arr
  • skade etter stråling
  • føflekker
  • leppe-, kjeve/- og/eller ganespalte.

Det viktigste kriteriet er at ungdommen selv opplever sitt eget utseende som problematisk.

Ung Face IT er utviklet ved Centre for Appearance Research i England, der programmet har vist lovende resultater. For å kunne gjennomføre studien i Norge, er vi avhengige av å få nok deltakere. Vi håper derfor at dere kan tenke dere å samarbeide med oss rundt rekrutteringsarbeidet.

Ved interesse eller spørsmål, ta kontakt med

  • Kristin Billaud Feragen, Prosjektleder, PhD, e-post: krifer@ous-hf.no
  • Deniz Zelihić, psykolog PhD kandidat, e-post: denzel@ous-hf.no

Tlf. 23 07 53 57

Last ned plakat

 

Publisert under SSD